شرکت اسباب کشی، حمل و نقل و باربری کاج تهران

اتوبار و باربری تهران
اتوبار و باربری کاج

اتوبار کاج ، باربری کاج

اسباب کشی و باربری در تهران

شرکت حمل و نقل و باربری کاج

روش جدید اثاث کشی

با تغییر شیوه زندگی مردم روش های نو در اسباب کشی نیز باب و تعریف می شود . در گذشته ای نه چندان دور خبری از یخچال ساید نبود ولی امروز یک نیاز است و مسلما حمل و جابجایی آن نیز نیاز به روش هایی تازه دارد

شیوه ی نوین اسباب کشی
روش جدید اثاث کشی

مقایسه اسباب کشی در گذشته و حال

امروزه اسباب کشی هم مثل زندگی کردن لوکس شده است . در گذشته با توجه به حجم پایین اسباب و اثاثیه و تنها با یک چرخ دستی و اگر کمی پیشرفته تر و دورتر می شد با یک خودرو سواری در چند نوبت یا وانت بار دوستی و کمک همسایه و دوستان و آشنایان اثاثیه را بار می کردند و در مقصد هم با کمک اقوام و آشنایان تخلیه و بسرعت می چیدند .

امروز اما با ورود انواع و اقسام لوازم رفاهی و اثاثیه های ضروری و غیر ضروری نیاز به روش های جدید برای حمل و جابجایی آنها محسوس است . لوازم مدرن امروز مانند انواع یخچال های بزرگ و چند درب ، پیانو ، گاو صندوق و ویترین ... برای حمل بار نیاز به تجربه و توانمندی افراد متخصص دارد . حتی برای جلوگیری از آسیب دیدگی و حمل آسان تر برخی اثاثیه بدبار نیاز به بسته بندی و ایمن سازی دیده می شود .

مسئله بعد آپارتمان نشینی در شهرهای بزرگ است که وجود پله ها بین طبقات بعضا بیش از سه طبقه نیاز به کارگرهای توانمند را چند برابر کرده است . مثلا با کمک چند نفر از اطرافیان بی تجربه و نابلد نمی توان یخچال ساید را از طبقه هشتم یک ساختمان به طبقه سوم ساختمان دیگر حمل کرد .

و در نهایت با توجه به قدرت بدنی پایین به سبب انجام کارهای سبک اداری و یا مطالعه و عدم تمرینات ورزشی به سبب ذیق مالی و یا وقت توان جابجایی اسباب و اثاثیه در افراد پایین می باشد و باید کار اسباب کشی را بنا بر تمام دلایل گفته شده به شرکت باربری معتبر با افراد مجرب سپرد .